Svean hovioikeus piti voimassa Julian Assangen vangitsemisen poissaolevana

19.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa Svean hovioikeus arvioi perjantaina antamassaan päätöksessä Julian Assangen vangittuna pitämistä. Ruotsin korkein oikeus oli vuoden 2015 kesällä päätynyt äänin 4-1 arvioimaan, että vangittuna pitäminen ei tuossa vaiheessa ollut kohtuutonta sen pitkästä kestosta huolimatta. Hovioikeus päätyi edelleen katsomaan, että vangittuna pitäminen ei ollut kohtuutonta.

Asiassa tuli arvioitavaksi myös YK:n mielivaltaista vapaudenriistoa tutkivan komitean tammikuussa 2016 antama ratkaisu, jonka mukaan Assange oli ollut mielivaltaisen vapaudenriiston kohteena. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että YK:n komitean ratkaisu ei ensinnäkään ole Ruotsia sitova – vaikka ruotsalaisten tuomioistuimen tuleekin pyrkiä tulkitsemaan lakia siten, että se on sopusoinnussa Ruotsin kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Hovioikeus tuli kuitenkin eri lopputulokseen komitean kanssa siitä, onko Assange käytännössä estynyt poistumaan Ecuadorin suurlähetystöstä ja tulemaan Ruotsiin sen vuoksi, että häntä uhkaisi tällöin luovuttaminen Yhdysvaltoihin.

Hovioikeuden lehdistötiedotteesta:

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att Julian Assange fortfarande
är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt (mindre grovt brott) och
att det finns risk för att han håller sig undan lagföring eller straff.

När det gäller frågan om en fortsatt utevarohäktning även är proportionerlig gör hovrätten bl.a. följande överväganden.

Enligt hovrätten kan Julian Assange inte anses förhindrad att avbryta
sin vistelse på Ecuadors ambassad i London. Vistelsen utgör inte något
frihetsberövande och ska inte ges någon självständig betydelse vid
proportionalitetsbedömningen. Däremot talar den långa tid som häktningen
har bestått och brottsutredarnas tidigare passivitet för att häktningen
ska hävas.

Den förhållandevis allvarliga brottsmisstanken medför dock att det
finns ett starkt allmänt intresse av att utredningen kan fortsätta. Den
senaste tiden har det också vidtagits ett flertal aktiva åtgärder för
att få till stånd ett förhör med Julian Assange. I nuläget framstår
därför en fortsatt häktning som både verkningsfull och nödvändig för att
utredningen ska kunna drivas vidare. Skälen för häktning uppväger
därför fortfarande det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär
för Julian Assange.

Hovrätten anser inte att det är nödvändigt eller ändamålsenligt att
göra avsteg från huvudregeln om skriftlig handläggning i hovrätten och
avslår Julian Assanges begäran om muntlig förhandling.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko päätökseen, löytyy täältä: Beslut i målet om häktningen av Julian Assange

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments