Ruotsissa Julian Assangen vangitsemisasia jälleen arvioitavana

13.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa Svean hovioikeus (Svea hovrätt) antaa perjantaina 16.9. ratkaisun asiassa, jossa on kyse Julian Assangen vangitsemisesta. Kyse on vangitsemista koskevasta valituksesta, jossa Ruotsin korkein oikeus (HD) on aikaisemmin 11.5.2015 antamassaan päätöksessä arvioinut ennen kaikkea vangitsemista koskevaa suhteellisuusperiaatetta ja päätynyt tuolloin äänin 4-1 katsomaan, että vangitseminen oli vielä suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Svea hovrättin lehdistötiedotteesta:

Hovrätten kommer den 16 september 2016, kl. 11.00, att meddela ett
beslut i målet. Beslutet och ett pressmeddelande kommer vid den
tidpunkten att läggas ut på denna webbplats. De nämnda dokumenten läggs
samtidigt ut i en engelsk översättning. En av domarna kommer att finnas
tillgänglig per telefon för att svara på medias frågor efter att
beslutet meddelats.

Lehdistötiedote löytyy täältä: Information om överklagandet av Julian Assange beträffande häktning

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments