Puolustusvoimien henkilökunnan lentomatkustusetu ei ollut veronalaista tuloa tai palkkaa

29.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:139 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Liikenteenharjoittaja – Henkilökuntaetu – Lentomatkustusetu

Puolustusvoimat
/ Ilmavoimien esikunta oli pyytänyt Verohallinnon ennakkoratkaisua
siitä, tuliko sen toimittaa ennakonpidätys antaessaan hakemuksessa
tarkoitetun lentomatkustusedun työntekijöilleen ja työntekijöiden
perheenjäsenille ja lähiomaisille.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Puolustusvoimien antamaa
lentomatkustusetua työntekijälle tai tämän perheenjäsenelle ja
lähiomaiselle ei voitu pitää tuloverolain 29 §:n 1 momentissa
tarkoitettuna veronalaisena tulona ja ennakkoperintälain 13 §:n 1
momentin tarkoittamana palkkana, josta Puolustusvoimien olisi
toimitettava ennakonpidätys.

Ennakkoratkaisu.
Äänestys 4 – 1.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1474885914365.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments