Oikeuskansleri: eläkelaitosten vaikuttajia ei tulisi nimittää muutoksenhakulautakuntaan

14.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ei tulisi nimittää henkilöitä, jotka toimivat eläkelaitosten hallituksissa tai neuvottelukunnissa.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee eläkelaitosten
päätöksistä tehtyjä valituksia. Lautakunta on lainkäyttöelin, jonka
jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Eläkelaitoksen hallituksessa tai
neuvottelukunnassa toimiva jäsen on esteellinen käsittelemään kyseistä
eläkelaitosta koskevia asioita. Oikeuskansleri katsoo, että asema
eläkelaitoksessa voi herättää epäilyksiä jäsenen puolueettomuudesta myös
muiden eläkelaitosten asioiden käsittelyssä.

Toistuvat esteellisyystilanteet vaikeuttavat lautakunnan toimintaa ja
aiheuttavat ylimääräistä työtä. Lautakunta ratkaisee asiat
pääsääntöisesti jaostoissa, joissa jokaisessa on jäsenenä jonkin
erikoisalan lääkäri. Lähtökohtana on, että käsiteltävät asiat jaetaan
jaostoille asiassa vaadittavan lääketieteellisen asiantuntemuksen
perusteella. Oikeuskanslerin saaman selvityksen mukaan toistuvat muiden
jäsenten esteellisyydet ovat aiheuttaneet vinoumaa asioiden
jakautumisessa ja jopa epäkohtia lääketieteellisen
erityisasiantuntemuksen takaamisessa. Lisäksi etukäteisjärjestelyistä
huolimatta esteellisyydestä johtuvat lykkäykset ja asioiden palautukset
ovat viivästyttäneet asioiden käsittelyä. Oikeuskansleri katsoo näiden
seikkojen uhkaavan muutoksenhakijoiden oikeusturvaa.

Oikeuskansleri pitää puutteena myös sitä, että laissa ei ole säädetty
muutoksenhakulautakunnan jäsenille velvollisuutta ilmoittaa
sidonnaisuuksistaan.

Oikeuskansleri otti kantaa asiaan sosiaali- ja terveysministeriön
pyynnöstä. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta asetetaan
seuraavalle viisivuotiselle toimikaudelleen vuoden 2017 alusta.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi oikeuskanslerin näkemystä
lautakunnan jäsenten sidonnaisuuskysymyksestä ennen asian esittelemistä
valtioneuvoston yleisistunnossa.

Oikeuskansleri: eläkelaitosten vaikuttajia ei tulisi nimittää työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments