Oikeudenkäyntikulut tuli korvata hankinta-asiassa, kun hankinta oli keskeytetty

20.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintayksikkö
oli saanut järjestämässään tarjouskilpailussa kaksi tarjousta ja
valinnut hankintapäätöksellä 31.10.2013 A:n tarjouksen. Samana päivänä
tekemällään toisella päätöksellä hankintayksikkö oli sulkenut toisen
tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta myöhästyneenä. Hankintayksikkö
keskeytti hankinnan 19.6.2014 tekemällään päätöksellä sillä perusteella,
että hankintayksikön tulkinnan mukaan myöskään A:n tarjous ei ollut
saapunut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla alkuperäisenä. Hankinta
keskeytettiin noin 7,5 kuukautta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

Markkinaoikeus hylkäsi A:n valituksen hankintamenettelyn
keskeyttämisestä sekä vaatimuksen hankintayksikön velvoittamisesta
korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan
hankintayksikkö oli voinut keskeyttää hankinnan, mutta markkinaoikeus
piti keskeyttämisen perusteena muuta kuin hankintayksikön esittämää
seikkaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että edellä mainituissa oloissa päätös
hylätä A:n oikeudenkäyntikuluvaatimus oli ollut hallintolainkäyttölain
74 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla osittain kohtuuton, kun
otettiin huomioon markkinaoikeuden päätöksen peruste. Korkein
hallinto-oikeus velvoitti hankintayksikön korvaamaan A:lle
markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korkeimman
hallinto-oikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments