Leski peri puolisonsa vaikka oli hakenut avioeroa

16.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:60 Perintökaari – Puolison perintöoikeus – Testamentti – Keskinäinen testamentti Avioliitto – Avioero

A
ja B olivat solmineet avioliiton vuonna 2005. A haki yksin avioeroa
16.11.2010. B kuoli rintaperillisittä 9.7.2011 avioliittolain 26 §:n
mukaisen harkinta-ajan ollessa avoinna. B:n perilliset vaativat
vahvistettavaksi, ettei A:lla ollut B:n kuollessa vireillä olleen
avioerohakemuksen johdosta perintökaaren 3 luvun mukaista oikeutta B:n
jäämistöön. Samalla perusteella perilliset vaativat, että puolisoiden
välinen keskinäinen testamentti julistetaan tehottomaksi. A:n mukaan
puolisoiden sosiaalinen yhteenkuuluvuus ei ollut missään vaiheessa
katkennut. Kysymys perintökaaren 3 luvun 7 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen erityisten asianhaarojen olemassa olosta ja siitä, oliko
B:n A:n hyväksi tekemä testamentti vallinneissa olosuhteissa
perintökaaren 11 luvun 8 §:ssä säädetyn johdosta tehoton.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1473937265794.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments