Kun osingonmaksu peruutettiin ei osakkaalle syntynyt verotettavaa päääomatuloa

25.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Osingonjakopäätös – Osingon jakaminen – Osingonjakopäätöksen peruuttaminen – Saamisoikeus osinkoon – Osingon saaminen vallintaan

X
Oy päätti jakaa osinkoa 24.10.2012 tehdyllä yhtiökokouksen päätöksellä.
Yhtiökokouksen pöytäkirjassa ei ollut mainintaa siitä, milloin osinko
oli nostettavissa. X Oy teki 9.11.2012 aiesopimuksen yrityskaupasta ja
kaupan rahoittamiseksi yhtiökokous päätti 10.11.2012 yksimielisesti
peruuttaa tehdyn osingonjakopäätöksen.

Asiasta saadusta selvityksestä ilmeni, että osinkoa ei ollut missään
vaiheessa maksettu osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen 10.11.2012
tekemän lainvoimaiseksi tulleen päätöksen mukaisesti A:lla ei enää ollut
saamisoikeutta osinkoon. Päätös osingonjaon peruuttamisesta tehtiin
hyvin lyhyen ajan sisällä eli noin kolmen viikon kuluttua
osingonjakopäätöksestä ja saman tilikauden aikana. Näissä oloissa
hallinto-oikeus katsoi, ettei A saanut osinkoa vallintaansa tuloverolain
110 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Siten 24.10.2012 tehty
osingonjakopäätös ei lisännyt A:n veronmaksukykyä eikä 50 000 euron
osinkoa pidetty A:n verotettavana pääomatulona.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys.

http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1474630683794.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments