KHO:n ennakkopäätös kansalaistamisen edellytyksenä olevasta kielitaitovaatimuksesta

19.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kieltiatoedellytyksen täyttyminen on osoitetava ennen Maahanmuuttoviraston ratkaisua, uusia todistuksia ei tutkita valitusvaiheessa

A
oli kansalaisuushakemuksessaan pyytänyt poikkeamaan kansalaisuuslain
kielitaitoedellytyksestä kansalaisuuslain 18 b §:n 2 momentin
perusteella vedoten yli 65 vuoden ikäänsä sekä suomen kielen
ymmärtämisen ja alkeiden hallintaan.

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuushakemuksen sillä
perusteella, että A:n suomen kielen taito oli saadun selvityksen mukaan
ollut eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon taitotasolla A1.2.
Maahanmuuttoviraston soveltamiskäytännön mukaan riittävä
alkeiskielitaidon taso olisi ollut sitä hieman korkeampi taso A1.3.
Hallituksen esityksen HE 80/2010 vp yksityiskohtaisten perustelujen
mukaan kansalaisuuslain 18 b §:n 2 momentissa tarkoitettu suomen tai
ruotsin kielen ymmärtämisen tai puhumisen alkeiden hallinta pitäisi
sisällään hieman yleisten kielitutkintojen tasoa 2 vastaavaa
kielenhallintaa alhaisemman tason. Hallinto-oikeus oli voinut
päätöksessään mainitsemillaan perusteilla päätyä siihen, että tällaisena
voidaan pitää Maahanmuuttoviraston soveltamiskäytännön mukaisesti
eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon taitotasoa A1.3.

Kielitaitoedellytyksen täyttyminen on osoitettava siihen mennessä, kun
Maahanmuuttovirasto tekee asiassa ratkaisun. Korkein hallinto-oikeus ei
voinut ottaa huomioon sille toimitettua kielitodistusta, josta kävi
ilmi, että A oli saavuttanut vaadittavan kielitaidon hakemuksen
ratkaisemisen jälkeen.

 http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1474011535464.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments