Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää ennakkoratkaisuperusteella kun kyse laittoman kotietsinnän korvauksesta

6.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:57

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste
Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys

Korkein oikeus oli päätöksessään KKO 2014:58 katsonut, että kotietsintä oli toimitettu A:n asunnossa syyskuussa ja lokakuussa 2011 vastoin pakkokeinolain säännöksiä ja palauttanut A:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkittavaksi käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus velvoitti valtion suorittamaan A:lle korvaukseksi kotirauhan ja yksityisyyden rikkomisesta johtuvasta kärsimyksestä 2 000 euroa. Hovioikeus ei myöntänyt valtiolle jatkokäsittelylupaa.

Korkein oikeus katsoi, että asiassa olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella.

 http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1473066229030.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments