Verokonsultointia harjoittanut yritys ei ollut velvollinen luovuttamaan asiakkaalle laadittua muistiota Verohallinnnolle.

31.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:127

Verotusmenettely – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus – Verokonsultointia harjoittava yhtiö – Verotusta koskeva muistio – Todistajan oikeus kieltäytyä todistamasta

Verokonsultointia harjoittava yhtiö ei ollut velvollinen luovuttamaan asiakkaansa toimeksiannosta laatimaansa verotusta koskevaa muistiota Verohallinnolle.

Asiassa otettiin huomioon muistion luonne lähinnä arviona asiakkaana olevan verovelvollisen verokohtelusta, se, että muistio ei itsessään muodostanut verotuksen perustetta, sekä todistamiskieltoa koskevista säännöksistä ilmenevät periaatteet. Äänestys 3-2 perusteluista.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1472124006066.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments