Ruotsissa varaudutaan ulkomaalaisasioiden jyrkkään kasvuun

25.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa tuomioistuinlaitos varautuu ulkomaalaisasioiden huomattavaan kasvuun. Tilastojen mukaan vuoden 2016 ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana kasvua ulkomaalaisasioissa tuomioistuimissa on ollut 27 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017.

Tuomioistuinlaitoksessa siirretään tuomareiden “vahvennusreservistä” (förstärkningsstyrka) tuomareita ulkomaalaisasiota käsitteleviin tuomioistuimiin; lisäksi koulutusta lisätään ja tuomioistuinlaitos arvioi vuosille 2017 ja 2018 tarvittavan noin 450 miljoonan kruunun lisärahoitusta.

Tuomioistuinlaitoksen lehdistötiedotteesta:

Sedan det konstaterats att domstolarna skulle påverkas genom en
kraftig ökning av migrationsmål har Sveriges Domstolar arbetat för att
analysera bland annat måltillströmning, bemanningsbehov, behov av
utbildning, ekonomiska konsekvenser samt för att hitta hållbara
lösningar.

Påverkan på migrationsdomstolarna

Domstolsverket följer Migrationsverkets prognoser kontinuerligt och
gör utifrån dem bedömningar kring när i tid ökningen av migrationsmålen
kommer, i vilken omfattning och hur de fördelas geografiskt.

Den senaste uppföljningen av målutvecklingen visar att målen vid
migrationsdomstolarna under årets första sju månader ökat med 27 procent
jämfört med samma period 2015. Den största ökningen återfinns vid
Migrationsdomstolen i Stockholm. För Migrationsöverdomstolen beräknas
antalet mål öka under senare delen av 2016.

Bemanning och utbildning

Den viktiga bemanningsfrågan löses bland annat genom att ett antal domare i den sedan tidigare etablerade förstärkningsstyrkan
kommer att avsättas för tjänstgöring i migrationsdomstolarna. Flera
domare från allmän domstol kommer också att, för en period, utlånas till
migrationsdomstol. Även möjligheten att anlita pensionerade domare
kommer att användas.

För att säkerställa den kompetens som krävs för att döma i
migrationsmål kommer dessa domare att genomgå en särskild utbildning i
bland annat migrationsrätt, som Domstolsverket tillhandahåller.

Förutom förstärkning med domare pågår kontinuerlig rekrytering av
föredragande jurister och domstolshandläggare till
migrationsdomstolarna.

– Så långt det just nu är möjligt att överblicka ser vi försiktigt
positivt på domstolarnas möjligheter att klara nödvändig bemanning,
säger Maria Isaksson, Domstolverket.

Ekonomiska konsekvenser

Domstolsverkets prognoser inför budgetpropositionen visar att
anslaget för migrationsdomstolarna behöver förstärkas med cirka 450
miljoner kronor för 2017 och lika mycket för 2018. Domstolsverket för en
kontinuerlig dialog med Justitiedepartementet i frågan och strävar
efter att hitta så resurseffektiva lösningar som möjligt.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Sveriges Domstolar kraftsamlar för att klara den massiva ökningen av migrationsmål

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments