Presidentti Timo Eskon puhe, Vaasan hovioikeus 240 vuotta

24.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“Oikeuslaitosta koskevissa suurissa uudistuksissa hovioikeudet ovat joutuneet ajamaan sivuraiteella tai päässeet vasta jälkijunaan.”

“Tuomioistuinlain sisältämistä uudistuksista on tuomarikoulutuksella hovioikeuksille aivan erityinen merkitys. Kuten tunnettua, Suomi on yksi niistä neljästä Euroopan unionin jäsenvaltiosta, jossa ei ole pakollista tuomarinkoulutusta. Toki tuomariksi aikovat ovat oikeustieteellisen tutkinnon ja auskultoinnin jälkeen yleensä hakeutuneet hovioikeuden viskaalin tehtäviin käytännön harjoitusta saadakseen. Mutta nyt se hanke, jonka tuomioistuinlakia valmistelleen hankkeen koulutusryhmä on valmistellut ja johon eduskunnan lakivaliokunta viime kesäkuussa otti myönteisen kannan, merkitsee alkua todelliselle ja suunnitelmalliselle koulutustoiminnalle.

Uusi järjestelmä tuo jatkuvan koulutuksen vaatimuksen jokaiselle tuomarin virassa toimivalle, asessorin koulutusvirat muun muassa hovioikeuksiin, koulutuksen sisällön ja suunnitelmallisuuden jatkuvan kehittämisen ja aikanaan tuomioistuinviraston yhteyteen siirrettävän tuomarinkoulutuslautakunnan perustamisen. Ihmetellä täytyy sitä kritiikkiä, jota eräät, yleensä asiantuntevat tahot ovat uudistusta vastaan esittäneet. Luulisi jokaisen käsittävän, että varsinkin vaikeassa resurssitilanteessa jokaisen tuomarin korkea ammatillinen taso, sivistys ja omistautuneisuus ammatilleen on tuomioistuintoiminnan menestyksen perusedellytys.
– – –
Hyvät kuulijat, hovioikeudet ovat yksi keskeinen osa maamme demokraattista järjestelmää. Sen kitkaton toiminta on yhteiskuntamme kaikenpuolisen menestyksen edellytys. Vapaamuotoisella kansalaistoiminnalla ei voida korvata yhteiskunnallisia instituutioita, kuten tuomioistuimia, jotka takaavat vakaan kehityksen. Näiden instituutioiden toiminnassa on myös kysymys valtakunnan koko väestön palvelemisesta, ja siihen tulee niille antaa riittävät voimavarat.”

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/puheet_1/2016/vaasanhovioikeus240vuotta-presidenttitimoeskonpuhevaasankaupungintalollapidetyssajuhlassa22.8.2016.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments