Perintäyhtiöllä oli oikeus saada kahdet oikeudenkäyntikulukorvaukset, vaikka asiat oli käsitelty yhdessä

29.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:55

Velkomus
Oikeudenkäyntikulut
Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus

Perintäyhtiö oli pannut vireille samana päivänä samaa vastaajaa vastaan kahdella eri haastehakemuksella kahden eri velkojan saamiseen perustuneet velkomuskanteet, jotka yhtiön ilmoituksen mukaan olivat riidattomia. Yhtiö vaati kummassakin kanteessa vastaajan velvoittamista korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:n nojalla annetun oikeusministeriön asetuksen perustaksan mukaisella määrällä. Vastaaja ei antanut vastausta kanteisiin. Käräjäoikeus käsitteli asiat yhdessä ja antoi niissä yhteisen ratkaisun. Käräjäoikeus hyväksyi yhtiön vaatimukset muutoin, mutta hylkäsi yhtiön toisessa asiassa esittämän oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen selvästi perusteettomana.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että vaatimus ei ollut oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla selvästi perusteeton siten, että käräjäoikeus olisi voinut hylätä sen viran puolesta. (Ään.)

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1472197231013.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments