Kotirauhaan kohdistuva rikos oikeutti kärsimyskorvaukseen, vaikka henkilö ei tapahtumahetkellä ollut kotonaan

15.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


RHO:2016:2

Va­hin­gon­kor­vaus
Tu­ho­työ
Kor­vat­ta­va va­hin­ko
Louk­kauk­sen ai­heut­ta­ma kär­si­mys

A oli tuo­mit­tu B:n ja hei­dän yh­teis­ten alai­käis­ten las­ten­sa
C:n, D:n, E:n, F:n ja G:n ko­tiin koh­dis­tu­nees­ta tu­ho­työs­tä. B ja
lap­set ei­vät ol­leet ol­leet ta­pah­tu­ma­pai­kal­la teon
sat­tues­sa. A vel­voi­tet­tiin suo­rit­ta­maan asia­no­mis­ta­jil­le
kor­vaus­ta kär­si­myk­ses­tä va­hin­gon­kor­vaus­lain 5 lu­vun 6 §:n 1
mo­men­tin 1 koh­dan mu­kaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments