Edunvalvonnan käsikirja hyvistä toimintatavoista

25.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käsikirja on tehty pitkälti oikeusaputoimistojen edunvalvontatoimistojen käyttöön, mutta se on tarkoitettu myös ostopalvelun tuottajille.

Oikeusministeriö on julkaissut edunvalvonnan käsikirjan, johon on koottu yleisen edunvalvonnan hoitamisen hyviä toimintatapoja ja yleisiä periaatteita.

Käsikirjaan on koottu koko edunvalvonnan hoitamiseen kuuluvat asiat edunvalvonnan alkamisesta sen päättymiseen ja suositukset siitä, miten näitä asioita tulisi edunvalvontatoimistossa hoitaa päämiehen etujen mukaisesti.

Yleisen edunvalvonnan palveluita järjestävät valtion oikeusaputoimistot, joissa tehtävää hoitavat yleiset edunvalvojat. Osa toimistoista ostaa palvelun muilta palveluntuottajilta kuten kunnilta, yhdistyksiltä tai yrityksiltä.

Edunvalvoja auttaa henkilöitä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Edunvalvojana voi toimia edunvalvottavan henkilön sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Ellei se ole mahdollista, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja.

Tiedote:

Johdanto:

Käsikirja:

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments