Yhdenvertaisuuslain mukainen kanneaika alkoi työsuhteen päättymisestä – ei irtisanomisilmoituksesta

6.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:48

Yh­den­ver­tai­suus­la­ki – Hy­vi­tys – Kan­neai­ka

Työn­te­ki­jät vaa­ti­vat yh­den­ver­tai­suus­lain mu­kais­ta
hy­vi­tys­tä sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä työ­nan­ta­ja oli
koh­dis­ta­nut tuo­tan­nol­li­sin ja ta­lou­del­li­sin pe­rus­tein
teh­dyt ir­ti­sa­no­mi­set hei­hin yh­den­ver­tai­suus­lain 6 §:n
syr­jin­nän kiel­lon vas­tai­ses­ti. Kan­ne oli nos­tet­tu kah­den
vuo­den ku­lues­sa työ­suh­tei­den päät­ty­mi­ses­tä. Kan­ne oli
nos­tet­tu ajois­sa. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments