Ruotsin Migrationsöverdomstolen: Turvapaikanhakijaperhettä ei tule käännyttää Unkariin, missä perhettä uhkaa luovuttaminen Serbiaan

7.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein ulkomaalaisasioita käsittelevä tuomioistuin Migrationsöverdomstolen katsoi, että Unkarin turvapaikkajärjestelmässä sinänsä ilmenevät puutteet eivät sellaisenaan ollut este turvapaikanhakijoiden käännyttämiseen Unkariin, missä heidän turvapaikkahakemuksensa Dublin-säännöstön mukaan pitäisi ensisijaisesti tutkia. Sen sijaan kun perhettä uhkasi edelleen luovuttaminen Serbiaan, mikä johtaisi todennäköisesti pitkäaikaiseen säilöönottoon ja epävarmuuteen siitä, missä ja milloin turvapaikkahakemukset tutkittaisiin, ei käännyttämistä Unkariin voitu pitää lasten edun mukaisena.

Migrationsöverdomstolenin tiedotteesta:

Migrationsöverdomstolen har i en dom [1.7.]
beslutat att en barnfamilj inte ska överföras till Ungern. Deras
asylansökningar ska istället prövas i Sverige. Domen rör frågan om
överföring av en barnfamilj till Ungern enligt Dublinförordningen, dvs
den förordning som säger att en person som flyr till Europa ska söka
asyl i det första säkra land personen kommer till.

Migrationsöverdomstolen anser att de brister som finns i
asylförfarande och i mottagningsvillkor i Ungern inte är av det slaget
att det finns skäl att anta att det råder sådana systematiska brister
som medför att familjen riskerar att utsättas för omänsklig eller
förnedrande behandling vid en överföring dit.

Däremot konstaterar Migrationsöverdomstolen att den i målet aktuella
barnfamiljen riskerar att sändas vidare till Serbien. Det kan därför
komma att dröja länge innan de får sina skyddsskäl prövade och dessutom
riskerar de att placeras i förvar under lång tid innan överföringen kan
ske. Detta kan inte anses förenligt med principen om barnets bästa.
Eftersom det inte i nuläget går att överföra familjen till Ungern bör
prövningen av deras asylansökningar istället ske i Sverige. En domare
var skiljaktig och ansåg att familjen kan överföras till Ungern.

Koko tiedote, missä myös linkki koko ratkaisutiivistelmään, löytyy täältä: Migrationsöverdomstolen: Barnfamilj ska inte överföras till Ungern #migjuridik

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments