Ruotsin HD: Turvapaikanhakijan hampaista tehdyn ikäanalyysin perusteella rikosasian vastaaja oli 20- eikä 16-vuotias, kuten hän itse väitti

11.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tänään antamassaan tuomiossa arvioinut kysymystä siitä, miten vastaajan ikä määritellään tilanteessa, jossa luotettavia tietoja ei ole saatavilla asiakirjoista. Vastaajan hampaista tehdyn ikäanalyysin perusteella oli todennäköisintä, että hän oli täyttänyt 20 vuotta.

HD:n lehdistötiedotteesta:

Mannen sa att han kom från Algeriet och att han
var 16 år vid brottet. Riksåklagaren påstod att han hade fyllt 21.
Högsta domstolen grundade sin bedömning av åldern på en
tandmognadsundersökning och ansåg att det mest sannolika var att mannen
hade fyllt 20 år. Fängelsestraffet bestämdes därför till ett år och tre
månader, vilket är något mindre än han hade fått om han hade fyllt 21.

Vid påföljdsbestämningen har det stor betydelse hur gammal den
åtalade är. Ju yngre han är desto lindrigare blir påföljden. Har den
åtalade inte fyllt 15 år får han inte dömas till påföljd alls.

I det här fallet var både mannens identitet och hans ålder oklar.
Frågan för Högsta domstolen var hur de regler som innebär att påföljden
ska vara mildare för unga lagöverträdare ska tillämpas när man inte är
säker på hur gammal den åtalade är. Enligt domstolen får i sådana fall
en bedömning göras av vilken ålder som är mest sannolik. När det gäller
straffmyndighetsåldern 15 år måste dock domstolen vara säker på sin sak.
Domstolen måste också vara säker på att den åtalade har fyllt 21 år för
att kunna döma honom till livstids fängelse.

Mannen hade i andra länder under resan till Sverige, och även här,
lämnat olika uppgifter om sitt födelseår. Det bidrog till att göra hans
ålder oklar. Men hans tänder hade röntgats här i Sverige. Det visade sig
att alla visdomständerna var färdigbildade. Med hjälp av
experttandläkare kunde bedömningen göras att det var mest sannolikt att
mannen hade fyllt 20 år. Straffnedsättningen för honom blev därför
ganska liten. Mannen utvisades också.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko tuomioon, löytyy täältä: Högsta
domstolen har bedömt att en asylsökande, som gjort sig skyldig till
grov misshandel, hade fyllt 20 år och att påföljden därför skulle
bestämmas till fängelse.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments