Lainvastaiseksi rekisteröityä nimeä ei voitu korjata viiden vuoden kuluttua

15.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:110 Ni­mi – Su­ku­ni­mi – Van­hem­man kak­sio­sai­nen su­ku­ni­mi – Per­heen yh­tei­nen su­ku­ni­mi – Re­kis­te­ri­mer­kin­tä – Vir­heel­li­sen re­kis­te­ri­mer­kin­nän kor­jaa­mi­nen – Maist­raa­tin toi­mi­val­ta – Asia­vir­heen kor­jaa­mi­nen – Kor­jaa­mi­nen asia­no­sai­sen va­hin­gok­si – Il­mei­nen vir­he – Asia­no­sai­sen oma me­net­te­ly – Mää­räai­ka

Lap­sel­le oli van­hem­pien toi­vo­muk­ses­ta su­ku­ni­me­nä
vir­heel­li­ses­ti re­kis­te­röi­ty äi­din kak­sio­sai­nen su­ku­ni­mi,
jo­ka oli muo­dos­tet­tu si­ten, et­tä äi­ti käyt­ti en­tis­tä
su­ku­ni­meään per­heen yh­tei­sen su­ku­ni­men edel­lä. Lap­sen
su­ku­ni­mi oli ni­mi­lain vas­tai­se­na re­kis­te­röi­ty il­mei­sen
vir­heel­li­ses­ti. Su­ku­ni­mi oli­si ol­lut kor­jat­ta­vis­sa il­man
van­hem­pien suos­tu­mus­ta­kin. Kun maist­raat­ti oli aloit­ta­nut
kor­jaa­mis­me­net­te­lyn yli vii­si vuot­ta re­kis­te­röin­nin
jäl­keen, su­ku­ni­meä ei sil­ti voi­tu muut­taa hal­lin­to­lain 50 §:n
no­jal­la asia­vir­heen kor­jaa­mi­se­na. Ää­nes­tys 3–2.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments