EOA: Kotietsinnällä ei ollut edellytyksiä kun poliisi tutki huumelähetyksen saaneen kodin kuukausia lähetyksen takavarikon jälkeen

31.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kotietsinnän tulee perustua tiettyyn rikokseen kohdistuvaan epäilyyn. Etsintään ryhdyttäessä on oltava selvillä, minkä rikoksen tutkimiseksi etsintä toimitetaan ja mihin rikosepäily perustuu ja mitä etsinnällä pyritään löytämään.

On sinänsä selvää, että huumausaineen lähettäjää on ollut perusteltua epäillä rikoksesta. Tätä huumausaineen levittämistä ei kuitenkaan ole kirjattu kotietsinnän perusteeksi. Jos kotietsintä olisi tehty lähettäjän rikoksen selvittämiseksi, se olisi tullut kirjata kotietsinnän perusteeksi.
– – –
Hyväksyttävää ei käsitykseni mukaan ole se, että vähäisen käyttörikosepäilyn vuoksi tehdään kotietsintä sen vuoksi, että näytön saaminen huumausaineiden levittäjien rikoksesta on vaikeaa. Näin voidaan tehdä vain, jos pakkokeinolain 8 luvun 2 §:n 2 momentin edellytykset täyttyvät huumausaineen levittäjän osalta.

Näin ollen tässäkin tapauksessa arvioitavaksi jää vain se, oliko kotietsintä perusteltu kantelijaan kohdistuneen rikosepäilyn selvittämiseksi.
– – –
Totean, että jo ennen kotietsintää oli riidatonta, että kantelijalle oli osoitettu kirje, jossa oli 4 grammaa marihuanaa. Kirje huumausaineineen oli saatu poliisin haltuun. Voidaan toki olettaa, että näinkin kauan takavarikon jälkeen olisi saatavissa jotain näyttöä huumausaineen tilaamisesta. Kotietsinnän tuloksellisuusarviota kuitenkin heikentää ajan kulumisen lisäksi se, että takavarikosta on selvityksen mukaan ilmoitettu kantelijalle ennen kotietsintää. Tätä mieltä on ollut myös Poliisihallitus lausunnossaan. Tuossa lausunnossa on myös tuotu esiin, että ilmeisesti ei kuitenkaan ole tehty mitään laite-etsintää, jonka voisi olettaa olevan merkityksellistä tietoverkkoa hyväksi käyttäen epäillyksi tehdyn rikoksen selvittämiseksi.

Kotietsintäpöytäkirjaan on merkitty, että etsintä tehtiin ”huumausaineen löytämiseksi” ja tähän mahdollisuuteen on viitannut myös rikoskomisario A. Tämän mukaan kantelijalla siis epäiltiin olevan kotietsinnän tekohetkellä hallussaan huumausaineita. Selvityksistä ei kuitenkaan käy ilmi, mihin konkreettisiin seikkoihin tämä epäily olisi perustunut. Katson, että pelkästään sillä perusteella, että kantelijalle on osoitettu vähäinen määrä huumausainetta sisältänyt kirje, ei oikeuta päättelemään, että hänellä olisi neljä kuukautta kirjeen takavarikon (ja siitä ilmoittamisen) jälkeen olisi huumausaineita asunnossaan ja että kotietsintä tällä perusteella olisi oikeutettu.
– – –

Avaa päätös pdf -tiedostona

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments