Valtion korvattava osa syytetyn oikeudenkäyntikuluista valtaosan syytteistä tultua hylätyiksi

14.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:41

Oikeudenkäyntikulut – Rikosasia – Valtion korvausvastuu

Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta syytekohdissa 1 ja 2
kummassakin ympäristön turmelemisesta, A:n tuomitsemista menettämään
valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty syytekohdassa 1 ja A:n
määräämistä liiketoimintakieltoon. Käräjäoikeus hylkäsi syytekohdan 1 ja
menettämisseuraamusvaatimuksen, pääosan syytekohdasta 2 sekä
vaatimuksen määräämisestä liiketoimintakieltoon. Hovioikeus hylkäsi
vielä osan syytekohdasta 2. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, että valtio oli velvollinen korvaamaan osaksi
A:n oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments