Uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä panttikirjoja

2.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Myös kiinnityksiä muutettaessa kirjaamisviranomainen muuttaa vanhat kirjalliset panttikirjat sähköiseen muotoon.

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain
maakaaren muuttamisesta (HE 8/2016 vp).
Vanhoja kirjallisia
panttikirjoja ei voi enää siirtymäkauden jälkeen käyttää uuden
panttioikeuden perustamiseen. Maakaareen tehdään myös muita muutoksia,
jotka muun muassa helpottavat vanhojen kirjallisten panttikirjojen niin
sanottua massamuuntamista sähköisiksi. Laki tulee voimaan 1.6.2017.
Ennen lain voimaantuloa tehtyihin kiinnityksen vahvistamista ja
muuttamista sekä panttikirjan muodon muuttamista koskeviin hakemuksiin
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Panttioikeuteen, joka perustetaan ennen 1.1.2020 luovuttamalla lain
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annettu
kirjallinen panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi, sovelletaan lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2016

Tiedote:  Panttikirjat vain sähköisinä kesäkuusta 2017 alkaen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments