Työryhmä pohtimaan sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista

8.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitusohjelmassa linjaus, jonka mukaan summaariseen menettelyyn siirretään rikosasiat, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään sakkomenettelyn
soveltamisalan laajentamista. Sakkomenettelyssä ei
kuitenkaan jatkossakaan voitaisi määrätä sakkoa ankarampaa
rangaistusseuraamusta.

Tällä hetkellä voimassa olevan lain soveltamisala on rajattu
rikoksiin, joista on säädetty sakkoa tai enintään kuusi kuukautta
vankeutta. Lisäksi lain soveltamisalaa rajoittaa oheisseuraamuksia
koskeva sääntely. Esimerkiksi rattijuopumukset eivät kuulu
soveltamisalaan, koska ajokiellon rattijuopumuksesta voi määrätä vain
tuomioistuin.

Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen
merkitsisi kustannussäästöjä erityisesti tuomioistuimille ja myös
syyttäjälaitoksella. Toisaalta esimerkiksi poliisin työ saattaisi
lisääntyä.

Sakkomenettelyn laajentamiseen vaikuttavat
perustuslailliset, oikeusturvan liittyvät ja asianomistajan asemaan
liittyvät kysymykset. Myös EU-lainsäädännöstä aiheutuvat reunaehdot on
otettava huomioon.

Työryhmän tehtävänä on pohtia sakkomenettelyn
soveltamisalan laajentamista rikosasioissa ja tehdä laajentamista
koskevat säännösehdotukset. Tavoitteena on valmistella ehdotuksista
mietintö marraskuun 2016 loppuun mennessä.

Tiivistys:


nykytila: rangaistusmääräysmenettelylaissa soveltamisala rajattu
rikoksiin, joista säädetty sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta

– voimaan tulossa: sakkomenettelylain arvioidaan tulevan voimaan 2016 lopulla


laajentaminen: selvitetään miltä osin uuden sakkomenettelyn
soveltamisalaa voidaan laajentaa. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena
laajentaa menettely rikoksiin, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta
enintään kaksi vuotta.

Työryhmä pohtimaan sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments