Työryhmä: Korruptioepäilystä voitava ilmoittaa nimettömänä tai luottamuksellisesti

20.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työryhmä korostaa nimettömän tai luottamuksellisen ilmoittamisen tärkeyttä.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän mielestä havainnot
kaikentyyppisestä korruptiivisesta toiminnasta pitäisi pystyä
ilmoittamaan nimettömänä tai ainakin luottamuksellisesti työpaikan
sisällä tai ulkopuoliselle taholle. Korruptiohavainnoista ilmoittamiseen
työryhmä perustaisi myös yleisen sähköisen kanavan.

Korruptioepäilyistä ilmoittavilla henkilöillä on tärkeä rooli
korruption torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä, työryhmä painottaa.
Mahdollistamalla ilmoitusten tekeminen ja suojaamalla ilmoittajia
lisätään korruptiivisesti toimineiden henkilöiden kiinnijäämisriskiä ja
ennaltaehkäistään korruptiota.

Työryhmän arvion mukaan
kaikentyyppisestä korruptiokäsitteen piiriin kuuluvasta toiminnasta ei
tällä hetkellä ole olemassa selkeitä ilmoituskanavia. Nimettömään tai
luottamukselliseen ilmoittamiseen ei myöskään ole riittävästi
panostettu.

Työryhmän mielestä korruptiivisesta toiminnasta
tulisi ensisijaisesti ilmoittaa työpaikan sisällä. Jos työnantaja
tarjoaa mahdollisuuden sisäiseen ilmoittamiseen, työpaikan sisällä
tulisi olla ilmoitusten vastaanottamiseen, käsittelyyn ja tutkintaan
sekä ilmoittajien suojeluun tarvittavaa osaaminen. Tilanteissa, joissa
sisäisiä ilmoitusmekanismeja ei ole, korruptiivisesta toiminnasta
ilmoittavalla työntekijällä tulisi kuitenkin olla nykyistä parempi
mahdollisuus kääntyä ulkopuolisen tahon puoleen.

Työryhmän työn
taustalla ovat Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet kuten Euroopan
neuvoston korruptiota koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus, YK:n
korruption vastainen yleissopimus ja OECD:n lahjonnan vastainen
yleissopimus.

Korruptiohavainnoista ilmoittamiseen oma sähköinen kanava

Ilmoitusten
tekemisen helpottamiseksi tulisi työryhmän mielestä perustaa erillinen
sähköinen kanava, jonka kautta kaikentyyppisestä korruptiivisesta
toiminnasta voisi ilmoittaa nimettömänä tai ainakin luottamuksellisesti.

Lisäksi tarvittaisiin ohjeistusta lisäämään tuntemusta
nimettömästä ja luottamuksellisesta ilmoittamisesta, ilmoitusten
vastaanottamisesta, käsittelystä ja tutkinnasta sekä ilmoittajien
suojelusta.

Ilmoittajien suojelu tärkeää

Työryhmä
korostaa nimettömän tai luottamuksellisen ilmoittamisen tärkeyttä.
Työryhmän mielestä vastatoimilta (kuten irtisanomiselta, etenemis- tai
ylenemis-mahdollisuuksien menettämiseltä, syrjinnältä tms.) usein
vältytään, jos ilmoituksen voi tehdä nimettömänä tai
luottamuksellisesti.

Työryhmä ehdottaakin, että työnantajat ja
muut korruptioon liittyviä ilmoituksia vastaanottavat tahot
mahdollistaisivat nimettömän tai ainakin luottamuksellisen
ilmoittamisen. Työryhmä suosittaa myös, että nämä laatisivat omat
ilmoittajien suojelua koskevat ohjeensa sekä kehittäisivät
suojelukäytäntöjään.

Ehdotetulle valtakunnalliselle korruption
vastaiselle verkkosivustolle tulisi työryhmän mielestä lisätä tietoa mm.
oikeudesta suojeluun, suojelua antavista tahoista sekä suojelun
muodoista. Näitä teemoja tulisi myös ottaa esille kaikissa ilmoittamista
ja ilmoittajien suojelua koskevissa koulutuksissa ja ohjeistuksissa.

  Työryhmä: Korruptioepäilystä voitava ilmoittaa nimettömänä tai luottamuksellisesti

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments