Testamentin todistajien muistamattomuus ei riitä osoittamaan, että muotomääräystä ei olisi noudatettu

8.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:40

Perintökaari – Testamentti – Testamentin tekeminen – Testamentin muotovirhe
Todistustaakka

Testamentin todistuslauselman mukaan testamentin todistaminen oli
tapahtunut perintökaaren 10 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.
Testamentin tekijän perillinen (sittemmin hänen kuolinpesänsä) vaati
testamentin julistamista pätemättömäksi muotovirheen perusteella, koska
testamentin todistajat eivät olleet olleet yhtaikaa paikalla
testamenttia allekirjoitettaessa ja koska he eivät olleet tienneet
todistavansa testamenttia. Kysymys siitä, oliko testamenttia tehtäessä
noudatettu sen todistamista koskevia muotovaatimuksia ja siitä, oliko
testamentin moittija esittänyt sellaisia testamentin todistuslauselman
luotettavuutta vähentäviä seikkoja, että näyttövelvollisuus testamentin
muotomääräysten noudattamisesta oli siirtynyt testamentin saajille.
(Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments