Summaaristen riita-asioiden keskittäminen eräisiin käräjäoikeuksiin valmisteluun

20.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Summaariset riita-asiat enintään kahteen käräjäoikeuteen hovioikeuspiiriä kohti.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta
summaaristen riita-asioiden keskittämisestä eräisiin käräjäoikeuksiin.
Summaarisia ovat lähinnä sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka
käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström linjasi helmikuussa
2016, että asiassa edetään keskittämällä summaariset riita-asiat
enintään kahteen käräjäoikeuteen hovioikeuspiiriä kohti. Tällöin
summaarisia asioita käsitteleviä käräjäoikeuksia olisivat Itä-Uudenmaan,
Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan
käräjäoikeudet. Keskittämissuunnitelmaa ja summaaristen asioiden
käsittelypaikkoja täsmennetään jatkovalmistelussa.

Työryhmän
tehtävänä on valmistella ehdotus lainsäädännön muuttamiseksi siten, että
mahdollistetaan summaaristen riita-asioiden keskittäminen rajoitettuun
määrään käräjäoikeuksia. Lisäksi tulisi mahdollistaa se, että velkoja
voisi yhdellä ja samalla haastehakemuksella hakea sekä
ulosottoperustetta että sen täytäntöönpanoa. Tämä yksinkertaistaisi
menettelyä ja tuottaisi säästöjä.

Työryhmän tulee myös laatia
ehdotus lainsäädännöksi, joka velvoittaisi perintäyritykset käyttämään
toiminnassaan käräjäoikeuden ja ulosoton sähköisiä tietojärjestelmiä.
Lisäksi työryhmän tulee arvioida todisteellisen tiedoksiannon
kehittämismahdollisuuksia.

Työryhmän toimikausi on 15.8.2016 – 31.1.2017.

Summaaristen
asioiden käsittelyn keskittäminen sisältyy oikeudenhoidon
uudistamisohjelmaan vuosille 2013 – 2025. Hanke liittyy
käräjäoikeusverkoston uudistamiseen.

Summaaristen riita-asioiden keskittäminen eräisiin käräjäoikeuksiin valmisteluun

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments