Rangaistusluonteinen tilaajavastuulain seuraamusmaksun suuruus määrättävä laiminlyönnin tapahtuessa voimassa olevan asetuksen mukaisesti

2.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksun suuruus – Sovellettava säännös

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli 1.4.2014 määrännyt A
Oy:n maksamaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (tilaajavastuulaki)
tarkoitettua laiminlyöntimaksua liittyen A Oy:n vuonna 2009 tekemään
alihankintasopimukseen. Hallinto-oikeus oli hylännyt A Oy:n työsuojelun
vastuualueen päätöksestä tekemän valituksen soveltaen työsuojelun
vastuualueen päätöksen tekohetkellä voimassa ollutta tilaajavastuulain 9
b §:n (469/2012) nojalla annettua valtioneuvoston laiminlyöntimaksun
määrästä antamaa asetusta (951/2013).

Korkein hallinto-oikeus
katsoi, toisin kuin hallinto-oikeus, että kun otettiin huomioon
laiminlyöntimaksun laatu rangaistusluonteisena seuraamuksena, asiassa
oli laiminlyöntimaksun suuruutta määrättäessä sovellettava sopimuksen
tekohetkellä voimassa ollutta tilaajavastuulain 9 §:n 2 momenttia
(1233/2006).

Ks. myös Helsingin hallinto-oikeus 27.10.2015 nro 15/0851/2

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments