Osakkeen merkitsijät velvoitettiin maksamaan puuttuva merkintähinta yhtiön konkurssipesälle

21.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


VaaHO:2016:4

Osakeyhtiö – Osakeanti – Apportti

Kysymys siitä, oliko osakeannissa merkittäviksi annettujen osakkeiden
merkintähinta maksettu osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla rahassa edellytyksin, että yhtiö hankkii
vastiketta vastaan omaisuutta. Kysymys myös siitä, olivatko osakkeiden
merkitsijät näyttäneet, että apporttiomaisuudella oli maksua vastaava
taloudellinen arvo yhtiölle, vai oliko puuttuva määrä maksettava
yhtiölle rahassa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments