Liikennemerkkiä oli noudatettava, vaikka siitä puuttui keltainen kontrastikehys

23.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Vaasan HaO Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus – Liikennemerkin ymmärrettävyys

A oli pysäköinyt autonsa paikalle, johon autoa ei saa pysäköidä ilman
pysäköintikiekkoa. Alueella oli voimassa liikennemerkki 372 (pysäköinti
kielletty) sekä sen alla lisäkilpi 856 a (pysäköintikiekon
käyttövelvollisuus). Koska liikennemerkissä 372 ei ollut liikennemerkin
reunaa kiertävää keltaista kontrastikehystä A katsoi, että
liikennemerkki oli laiton eikä sitä tarvinnut noudattaa.

Hallinto-oikeus
totesi, että pysäköinnin kieltävä liikennemerkki 372 oli muodoltaan ja
väritykseltään tieliikenneasetuksen 3 luvussa esitetyn mukainen lukuun
ottamatta liikennemerkin reunaa kiertävää keltaista kontrastikehystä.
Kontrastikehyksen puuttumisella ei ole katsottava olevan merkitystä
liikennemerkin ymmärrettävyyden kannalta tai että liikennemerkkiä
voitaisiin tämän johdosta pitää harhaanjohtavana tai merkityksettömänä.
A:n olisi ajoneuvon kuljettajana, liikennemerkistä puuttuvasta
kontrastikehyksestä huolimatta, tullut ymmärtää, että pysäköiminen
liikennemerkin vaikutusalueella on kielletty ilman lisäkilvessä
ilmoitettua pysäköintikiekon käyttämistä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments