Lakivaliokunnan mietintö tuomioistuinlaista

22.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asessorin viroista koulutusvirkoja, tuomareille pakollinen koulutus, käräjänotaarit valittaisiin keskitetysti

LaVM 8/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments