Kirjanpidosta huolehtinut henkilö tuomittiin törkeästä kirjanpitorikoksesta kun hän ei ollut tehnyt mitään päättääkseen toimeksiantosuhteen

14.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2016:7

Kirjanpitorikos
Törkeä kirjanpitorikos

X Oy oli toimeksiannolla uskonut
kirjanpitonsa A:n tehtäväksi. A ei ollut numeroinut hänelle
toimitettuja tositteita, kirjannut yhtiön liiketapahtumia
kirjanpitolain mukaisesti tai tehnyt yhtiön tilinpäätöksiä,
koska hän oli katsonut yhtiön toimittaman tositeaineiston olleen
puutteellinen. A:n laiminlyönti oli jatkunut viiden vuoden ajan ja
päättynyt vasta, kun yhtiö oli asetettu konkurssiin. Hovioikeuden
tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A oli
syyllistynyt kirjanpitorikokseen, kun
hänen laiminlyöntinsä oli jatkunut huomattavan kauan ilman, että
hän oli tehnyt mitään päättääkseen toimeksiantosuhdetta.
Kysymys
myös siitä, oliko kirjanpitorikosta pidettävä törkeänä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments