KHO: Yhtiölle uhkasakko kiinteistön siivoamiseksi ja toimitusjohtajan sakko ympäristön turmelemisesta – ei ne bis in idem -tilanne

20.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:96

Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli maaliskuussa 2012
tekemällään lainvoimaisella päätöksellä jätelain nojalla määrännyt
yhtiön siivoamaan yhtiön hallitseman kiinteistön ja asettanut määräyksen
tehosteeksi 80 000 euron uhkasakon. Yhtiön laiminlyötyä
siivoamismääräyksen noudattamisen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
oli valituksen kohteena olevalla päätöksellään elokuussa 2014 tuominnut
uhkasakosta maksettavaksi 56 000 euroa ja asettanut uuden 56 000 euron
suuruisen uhkasakon siivoamismääräyksen tehosteeksi.

Yhtiön
toimitusjohtaja oli kesäkuussa 2013 tuomittu rangaistukseen ympäristön
turmelemisesta. Yhtiö oli samalla tuomittu menettämään valtiolle
rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 98 814 euroa. Syyksilukeminen
perustui osaksi samoihin tarkastuksissa havaittuihin seikkoihin kuin
siivoamismääräyksen perusteena ollut jätelain roskaamiskiellon vastainen
toiminta.

Uhkasakkomenettelyä, johon kuuluvat uhkasakon
asettaminen ja velvoitteen jäätyä noudattamatta uhkasakon tuomitseminen
maksettavaksi, ei ole tarkoitettu rangaistusluonteiseksi seuraamukseksi,
vaan sen tavoitteena on varmistaa päävelvoitteen eli tässä tapauksessa
jätelain mukaisen siivoamisvelvollisuuden noudattaminen ja ympäristön
palauttaminen roskaamiskiellon vastaista menettelyä edeltäneeseen
tilaan. Koska siivoamisvelvoitteen tehosteeksi asetettu uhkasakko ei
ollut rangaistusluonteinen seuraamus, uhkasakon tuomitseminen ja uuden
uhkasakon asettaminen eivät olleet vastoin ne bis in idem -kieltoa.

KHO:2016:96

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments