Kahteen hallinto-oikeuteen uusi ylituomari

29.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasavallan presidentti päätti 29.6.2016 seuraavat nimitysasiat:

Hallinto-oikeustuomari Jaakko Matias
Kellosalo Vaasan hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.10.2016 lukien
ja hallinto-oikeustuomari Pirjo Leena Pyhäjärvi Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.7.2016 lukien.

Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016

Tiedotteet:

Vaa­san hal­lin­to-oi­keu­den yli­tuo­ma­rik­si Jaak­ko Kel­lo­sa­lo

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den yli­tuo­ma­rik­si Pir­jo Py­hä­jär­vi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments