Helsingin kä­rä­jäoi­keu­den vuo­den 2015 vuo­si­ker­to­mus on jul­kais­tu

30.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jul­kai­suun on koot­tu tie­to­ja mm. kä­rä­jäoi­keu­den lain­käyt­tö­työs­tä ja hen­ki­lös­töa­siois­ta se­kä kes­kei­siä ti­las­to­ja mm. kä­rä­jäoi­keu­den työ­mää­ris­tä.

Hel­sin­gin kä­rä­jäoi­keu­den vuo­si­ker­to­mus 2015.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments