EOA: Poliisi teki vastoin omaa käsitystään kotietsinnän

22.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisi ei omasta mielestään tehnyt kotietsintää kun he tarkastivat kasvatetaanko asunnossa kannabista

Poliisipartion käsityksen mukaan se ei tehnyt kotietsintää. Komisario B on jäänyt siihen käsitykseen, ettei partio käynyt asunnossa sisällä. Kotietsintämääräys onkin peruutettu eikä pöytäkirjaa ole laadittu.
Katson kuitenkin olevan selvää, että asiassa on toimitettu kotietsintä. Komisario B on antanut etsinnästä kirjallisen määräyksen, jonka mukaisesti poliisipartio on mennyt kantelijan asuntoon rikosepäilyn selvittämistarkoituksessa. He ovat kertoneet kantelijalle etsinnän tarkoituksen, kuten pakkokeinolain 8 luvun 6 §:n mukaan kotietsintää aloitettaessa on tehtävä. He ovat myös esittäneet kantelijalle kirjallisen etsintämääräyksen. Poliisipartio on sisällä asunnossa tehnyt havaintoja rikosepäilyn selvittämistarkoituksessa ja vanhempi konstaapeli D kertoo erikseen tarkastaneensa asunnon. Havainnot, joita he ovat asunnossa tehneet, ovat olleet ilmeisen merkityksellisiä rikosepäilyn selvittämisessä, koska niiden perusteella esitutkinta on lopetettu.
Sillä, että kotietsintä on ollut varsin pintapuolinen, lyhytaikainen eikä sen yhteydessä ole otettu mitään omaisuutta poliisin haltuun, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko kotietsintä tehty. Se on ollut ilmeisen riittävä sen selvittämiseksi, onko asunnossa kasvatettu kannabista.
– – –
Kotietsinnästä olisi ensinnäkin tullut laatia pöytäkirja pakkokeinolain 8 luvun 19 §:n mukaisesti. Lisäksi olisi tullut pakkokeinolain 8 luvun 6 §:n mukaisesti ilmoittaa oikeudesta saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi sekä oikeudesta saada kotietsintäpöytäkirjan jäljennös. Kantelijalle olisi myös tullut pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti varata tilaisuus kutsua etsintään todistaja. Totean vielä, että kirjallisen kotietsintäpäätöksen esittäminen ei riitä, vaan siitä tulee pakkokeinolain 8 luvun 6 §:n mukaan antaa jäljennös kotietsintää aloitettaessa.
Vaikka puutteita on siis useita, ne ovat kaikki johtuneet siitä virheellisestä lähtökohdasta, että on perusteettomasti katsottu, ettei kyse olisi kotietsinnästä. Katson muutoinkin riittäväksi, että saatan vastaisen varalle edellä esittämäni käsityksen komisario B:n, ylikonstaapeli C:n ja vanhempi konstaapeli D:n tietoon. Tässä tarkoituksessa lähetän heille jäljennöksen tästä päätöksestäni.

Kotietsintä vai ei? Dnro 1192/2016

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments