Viranomainen ei saa lähettää sähköpostilla salassapidettäviä tietoja edes vastatessaan asiakkaan viestiin

10.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kaupungin viranhaltija vastasi asiakkaan sähköpostiviestiin poistamatta viestiketjussa olevia asiakkaan itse lähettämiä salassa pidettäviä tietoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että tavallisessa suojaamattomassa internet-sähköpostissa tiedot eivät ole sivullisilta suojattuja. Viranomainen ei voi sisällyttää salaamattomaan viestiinsä salassa pidettäviä tietoja siinäkään tapauksessa, että asiakas olisi itse lähettänyt ne viranomaiselle avoimessa tietoverkossa.

Koska salassa pidettävien tietojen poistamatta jättäminen oli viranhaltijan selvityksen mukaan johtunut inhimillisestä erehdyksestä ja hän tulisi ilmoittamansa mukaan jatkossa kiinnittämään asiaan erityistä huomiota, asiassa ei ollut aihetta enempiin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.

Salassa pidettävien tietojen lähettäminen suojaamattomassa sähköpostissa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments