Varattomuudesta johtuva este hankkia kotimaan passi sinne matkustamalla ei ollut peruste saada muukalaispassi

10.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:64

Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Taloudelliset vaikeudet kansallisvaltion passin hankkimiseksi – Varattomuus

Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Angolan kansalaiselle A:lle
uutta muukalaispassia, koska hän ei ollut osoittanut, ettei hän voisi
saada passia kotimaansa viranomaisilta.

Hallinto-oikeus
oli kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen sillä perusteella, ettei A
voinut varattomuutensa vuoksi matkustaa kotimaahansa hoitamaan
passiasiaa, mitä hallinto-oikeus piti erityisenä syynä muukalaispassin
myöntämiseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa
ollut osoitettu, ettei A voisi saada kotimaansa viranomaisilta passia,
mikäli hän sitä asianmukaisesti hakee ja esittää passin hankkimisessa
tarvittavat asiakirjat. Passia varten tarvittavien asiakirjojen
hankkimisesta kotimaansa viranomaisilta hänelle aiheutuvat taloudelliset
kustannukset eivät ole laissa tarkoitettu muu erityinen syy
muukalaispassin myöntämiseen. Muukalaispassia koskevan hakemuksen
epäämistä ei voitu näissä olosuhteissa pitää A:n kannalta kohtuuttomana.

Hallinto-oikeuden päätös, jolla Maahanmuuttoviraston
päätös oli kumottu ja asia palautettu virastolle uudelleen
käsiteltäväksi, oli tämän vuoksi kumottava ja Maahanmuuttoviraston
päätös, jolla A:n hakemus oli hylätty, saatettava voimaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments