Välituomiota ei voi antaa lainvalinnasta

31.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:38

Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio
Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus
Lainvalinta
Euroopan unionin oikeus – Perusoikeuskirja – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

Käräjäoikeus oli lasten elatusavun muuttamista koskevassa asiassa
ratkaissut välituomiolla kysymyksen siitä, sovellettiinko asiassa Suomen
vai Saksan lakia. Käräjäoikeus oli antanut ratkaisuunsa
muutoksenhakuohjauksen. Hovioikeus tutki käräjäoikeuden välituomiosta
tehdyn valituksen eikä muuttanut käräjäoikeuden välituomiota.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei
käräjäoikeus ollut voinut ratkaista lainvalintaa koskevaa kysymystä
välituomiolla ja antaa siihen muutoksenhakuosoitusta eikä hovioikeus
ottaa kantaa sovellettavaa lakia koskevaan kysymykseen. Asia
palautettiin käräjäoikeuteen. Ks. KKO:2007:74

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments