Vainajan katsottiin peruuttaneen testamenttinsa hävittämällä sen, vaikka testamentinsaajalla oli sen kaksoiskappale

19.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:32

Perintökaari – Testamentti – Testamentin peruuttaminen
Todistelu – Näytön arviointi

Puolisot K ja M olivat avioituneet vuonna 2003 ja asuneet erillään
vuodesta 2006 lähtien. Heidät oli 11.12.2007 tuomittu avioeroon. M oli
30.1.2007 tehnyt testamentin useana kappaleena K:n hyväksi. M oli
pitänyt itsellään yhden kappaleen ja antanut kaksi muuta K:lle. M oli
vielä 7.12.2007 pidetyssä osituskokouksessa ilmaissut testamentin
vastaavan edelleen hänen tahtoaan. M oli kuollut 6.6.2012.

M:n
perillinen J vaati, että testamentti julistetaan tehottomaksi, koska M:n
hallussa ollutta testamenttia ei ollut löytynyt M:n jäämistöstä ja M:n
voitiin siten olettaa hävittäneen testamentin. K vastusti vaatimusta,
koska hänellä oli M:n kuollessa edelleen hallussaan mainitut kaksi
kappaletta testamenttia.

Kysymys sitä koskevan näytön arvioinnista, oliko M peruuttanut testamentin hävittämällä sen.

KKO:2016:32

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments