Työryhmä ehdottaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen kansallista täytäntöönpanoa

26.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivissä on kyse todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että eurooppalaista
tutkintamääräystä koskeva direktiivi pantaisiin kansallisesti
täytäntöön. Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden välistä
yhteistyötä.

Lähtökohtana direktiivissä on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa
jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys. Tutkintamääräys voi koskea
erilaisia toimenpiteitä rikosasiassa tarvittavien todisteiden
hankkimiseksi.

Työryhmän ehdotuksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden
välisen rikosoikeusavun ala ei juurikaan laajenisi nykyisestä, mutta
yhteistyö muuttuisi aiempaa velvoittavammaksi. Direktiivi korvaisi
nykyisin käytössä olevat päällekkäiset oikeusapuinstrumentit, mikä
selkeyttäisi oikeusapujärjestelmää.

Viranomaisten työnjaon osalta
nykytila muuttuisi siten, että syyttäjän olisi vahvistettava kaikki
Suomesta lähtevät tutkintamääräykset. Nykyisin käytäntönä on, että
Suomen oikeusapupyynnöt tekee esitutkintaviranomainen eli poliisi-,
rajavartio- tai tulliviranomainen eikä pyyntöjä tarvitse vahvistaa.

Työryhmä ehdottaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen kansallista täytäntöönpanoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments