Tukholman käräjäoikeus tuomitsi Ruotsin kansalaisen kansanmurhasta Ruandassa sekä maksamaan uhreille vahingonkorvauksia

17.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa Tukholman käräjäoikeus on eilen antamallaan tuomiolla katsonut henkilön syylliseksi kansanmurhaan ja törkeään rikokseen kansainvälistä oikeutta vastaan (grovt folkrättsbrott). Ensimmäistä kertaa ruotsalainen tuomioistuin on myös tuominnut tämänkaltaisessa tapauksessa vahingonkorvauksia, jotka tuomittiin Ruandan lain mukaan ja joiden suuruus vaihteli 3.000.000 ja 10.000.000 Ruandan frangin välillä (n. 3.400 € – 11.300 €).

Käräjäoikeuden lehdistötiedotteesta:

Stockholms tingsrätt har idag dömt en 61-årig
svensk medborgare för folkmord och grovt folkrättsbrott innefattande
mord, försök till mord samt människorov i Rwanda. Det rör sig om flera
massakrer under folkmordet 1994 där den åtalade haft en informell roll
som ledare. Straffet har bestämts till livstids fängelse. 15 brottsoffer
i Rwanda har tillerkänts skadestånd i anledning av de brott de utsatts
för. Det är första gången en svensk domstol utdömer skadestånd till
offer för folkmordshandlingar.

Folkmordet i Rwanda pågick mellan den 6 april och den 18 juli 1994.
Under folkmordet dödades omkring 800 000 civilpersoner. Stockholms
tingsrätt har funnit bevisat att den åtalade intog en informell
ledarroll i sin hemby och dess närområde i prefekturen Butare i södra
Rwanda och att han tillsammans med andra personer medverkade vid fem
attacker under folkmordet. Bland annat har den åtalade fällts för sin
medverkan vid attackerna vid berget Nyamure då tusentals civilpersoner
dödades samt en attack mot en kommunal inrättning under vilken
hundratals människor berövades livet. 

Eftersom de brottsliga handlingarna har skett i syfte att helt eller
delvis förgöra folkgruppen tutsi har de bedömts som folkmord. Vidare har
omständigheterna bedömts vara sådana att handlingarna är att anse som
svåra överträdelser mot reglerna i internationell humanitär rätt. Den
åtalade har därför även dömts för grovt folkrättsbrott.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Svensk dömd för folkmord i Rwanda

Lehdistötiedote englanniksi: Swedish citizen convicted of genocide in Rwanda

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments