Kansainvälisen konsernin Suomeen kohdistetut korkokulut eivät olleet verovähennyskelpoisia

19.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut kaksi kansainvälistä korkovähennysoikeutta koskevaa valitusta.

KHO katsoi kummassakin
tapauksessa, että kansainvälisen konsernin Suomeen perustetun
sivuliikkeen ulkomaiselle konserniyhtiölle maksamat korkokulut eivät
olleet sivuliikkeen verotuksessa vähennyskelpoisia. Näin ollen KHO piti
antamissaan vuosikirjapäätöksissä voimassa molemmissa tapauksissa
Helsingin hallinto-oikeuden tekemät ratkaisut.

Kummassakin tapauksessa ulkomaisen konsernin yhtiö oli perustanut
Suomeen sivuliikkeen, jolle konsernin omistamat liiketoimintaa
harjoittavan yhtiön osakkeet oli siirretty. Osakkeet oli maksettu osin
ulkomaiselta konserniyhtiöltä saadulla korollisella velalla. Konserniin
kuuluva suomalainen liiketoimintaa harjoittava yhtiö maksoi
sivuliikkeelle konserniavustusta, joka oli liiketoimintaa harjoittavalle
yhtiölle verotuksessa vähennyskelpoista ja sivuliikkeelle verotettavaa
tuloa. Sivuliike puolestaan maksoi korkoja ulkomaiselle
konserniyhtiölle, jolloin sivuliikkeelle ei tältä osin jäänyt
verotettavaa tuloa. Ulkomaille maksettavat korot olivat vuositasolla
6-34 miljoonaa euroa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana
oli erityisesti kysymys siitä, kuuluivatko sivuliikkeelle siirretyt
osakkeet sen harjoittamaan liiketoimintaan, missä tapauksessa
liiketoimintaan kuuluvien osakkeiden hankinnasta johtuvat korkokulut
olisivat vähennyskelpoisia sivuliikkeen tuloksesta. KHO:n mukaan
sivuliike ei kummassakaan tapauksessa ollut esittänyt riittäviä
liiketaloudellisia perusteita sille, että osakkeet liittyisivät sen
harjoittamaan liiketoimintaan. Tämän johdosta sivuliikkeen ulkomaiselle
konserniyhtiölle maksamat osakkeiden hankinnan rahoitukseen otettujen
lainojen korot eivät olleet sivuliikkeen verotuksessa vähennyskelpoisia.

Kummassakin
tapauksessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu syntyi äänestyksen
jälkeen. Toisessa tapauksessa KHO:n tuomarit äänestivät päätöksen
perusteluista ja toisessa kaksi jäsentä olisi hyväksynyt verovelvollisen
valituksen.

Tiedote: KHO: kansainvälisen konsernin Suomeen kohdistetut korkokulut eivät olleet verovähennyskelpoisia

KHO:2016:72

KHO:2016:71

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments