Journalisti-lehti: Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen haluaa syyttäjäkunnalle yhtenäisen linjan toimittajiin kohdistuvien uhkausten käsittelyyn

4.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toimittajien kohdistuva uhkailu on vakava asia, joka pitää tutkia perusteellisemmin kuin nyt on tehty.

– – –

Nissinen korostaa, että jos päätökseen ei olisi nyt puututtu,
toimittajien uhkailijoille olisi lähtenyt väärä viesti. Esitutkinnan
rajoittaminen ehdittiin sosiaalisessa mediassa tulkita niin, että
toimittajille on lupa lähettää mitä tahansa viestejä, joita
toimittajalla on työnsä takia velvollisuus sietää.

Nissinen kritisoikin voimakkaasti Helsingin syyttäjänviraston
ratkaisua juuri sen perusteluista, joiden mukaan toimittaja olisi
ammattinsa takia velvollinen sietämään arvostelua enemmän kuin jonkun
toisen ammatin edustaja.

”Jos syyttäjä puhuu sietämisvelvollisuudesta, pitää olla aika
syvällisesti mietitty, että miten niin pitää sietää. Syvällisemmän
harkinnan tarpeesta on juuri nyt kysymys.”

Hän haluaa saada syyttäjäkunnan ymmärtämään laajasti toimittajiin
kohdistuvan uhkailun vakavuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen.
Yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostaminen vaatii nimenomaan median
aktiivisuutta….

Lue koko haastattelu Journalisti-lehdestä: Linjanvetäjä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments