Eläintenpitokielton johtanut menettely osoitti henkilön sopimattomaksi pitämään hallussa aseita

11.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Elämäntapa tai käyttäytyminen – Eläintenpito – Yleinen elämänhallinta

Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat,
koska A:n ei katsottu olevan sovelias pitämään hallussaan ampuma-aseita.
A:n tilalla oli vuosien ajan laiminlyöty eläinsuojelumääräyksiä ja
aiheutettu siten eläimille tarpeetonta kärsimystä. Hallinto-oikeus
hylkäsi A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus pysytti
hallinto-oikeuden päätöksen perusteluineen.

Hallinto-oikeuden
päätöksen mukaan ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 kohdan
yksityiskohtaisissa perusteluissa oli mainittu luvan peruuttamisen
edellyttävän, että luvanhaltijan elämäntapa tai käyttäytyminen olisi
luvanhaltijan omaa tai toisten henkilöiden turvallisuutta vaarantavaa.
Luvan peruuttamisen edellytyksiä harkittaessa harkintavaltaa ei
kuitenkaan ollut rajoitettu pelkästään omaan tai toisen henkilön
turvallisuutta vaarantavaan käytökseen vaan harkinnassa ratkaisevia
olivat sopimattomuus hankkia tai pitää hallussa ampuma-aseita ja teon
kokonaisarviointi. Päätöksentekijällä oli siten suhteellisen laaja
harkintavalta arvioitaessa, voitiinko lupa peruuttaa ampuma-aselain 67
§:n 2 momentin 4 kohdan nojalla.

A:n käyttäytyminen
tuotantoeläimiään kohtaan osoitti vakavaa piittaamattomuutta eläinten
hyvinvoinnista ja yleistä elämänhallinnan puutetta. A:n vuosia jatkunut
välinpitämätön suhtautuminen eläinlääkäreiden antamiin ohjeisiin,
kehotuksiin, määräyksiin ja tuotantoeläinten hyvinvointiin sekä tämän
menettelyn jatkuminen vielä senkin jälkeen, kun A:n aseet oli otettu
väliaikaisesti poliisin haltuun ja kun häntä oli kuultu ampuma-aselain
mukaisessa tutkinnassa, yhdessä osoittivat sellaista ampuma-aselain 67
§:n 2 momentin 4 alakohdassa tarkoitettua käyttäytymistä, että häntä oli
pidettävä sopimattomana pitämään hallussaan ampuma-aseita.
Kokonaisarvioinnissa oli otettu huomioon se, että A oli maatalouden
ammattilainen, jonka eläintenpidolta vaadittiin moitteettomuutta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments