Asuntolainoista ja vertaislainoista ehdotetaan uusia säännöksiä

20.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudistuksessa mukana sekä direktiiviin perustuvia että kansallisia säännöksiä

Kuluttajansuojalakiin ehdotetaan lisättäväksi erityissäännöksiä
asuntoluotoista. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi, joka
koskee asuntoluottoja ja sellaisia kuluttajaluottoja, joissa vakuudeksi
annetaan asunto. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle.

Esityksen mukaan luotonantajan olisi annettava asuntoluottoa koskevat
tiedot kuluttajalle vakiomuotoisella lomakkeella ennen luottosopimuksen
tekemistä. Tämä helpottaisi kuluttajan mahdollisuutta vertailla
tarjolla olevia asuntolainoja. Jo nykyisin vakiotietolomaketta käytetään
kulutusluottojen osalta Suomessa ja muissa EU-maissa.

Kuluttajalla
olisi oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty
asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa. Nykyisin peruuttamisoikeus
koskee vain etämyynnissä ja kotimyynnissä tarjottuja asuntoluottoja.

Asunto-omaisuuteen
liittyvien kuluttajaluottojen osalta esitetään uusia säännöksiä myös
luottotarjouksen tekemisestä, luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden
arvioinnista, neuvontapalveluista ja valuuttaluotoista.

Uutta
olisi kaikkia luotonantajia koskeva luoton kytkykaupan kielto.
Luottotarjouksen ehtona ei saisi olla, että kuluttaja tekee samalla
sopimuksen toisesta palvelusta, esimerkiksi vakuutuksesta, luotonantajan
tai tämän kanssa yhteistoiminnassa toimivan tahon kanssa. Yhdistetyt
tarjoukset, joissa kuluttaja saa luoton edullisemmin ehdoin ostaessaan
myös jonkin toisen palvelun, olisivat sitä vastoin jatkossakin
sallittuja, kunhan kuluttajalla olisi halutessaan oikeus saada luotto
myös ilman lisäpalvelun ostamista.

Asunto-omaisuuteen liittyviä
kuluttajaluottoja myöntävien luotonantajien henkilöstön keskeisistä
ammattitaitovaatimuksista lisättäisiin säännökset lakiin. Näiden
luottojen välittäminen edellyttäisi jatkossa rekisteröintiä. Rekisteri-
ja valvontaviranomaisena toimisi Finanssivalvonta. Suomessa ei
tiettävästi nykyisin toimi sellaisia luotonvälittäjiä, joita
rekisteröitymisvelvollisuus koskisi.

Vertaislainojen välittäjille uusia velvollisuuksia

Lisäksi
esitetään uutta sääntelyä niin sanotusta vertaislainatoiminnasta.
Vertaislainojen välittäminen kuluttajille edellyttäisi välittäjän
rekisteröintiä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään
rekisteriin. Vertaislainojen välittäjänä toimivan elinkeinonharjoittajan
olisi huolehdittava siitä, että luottosuhteessa noudatetaan
kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä, kuten säännöstä korkokatosta.

Vertaislainassa
on tavallisesti kyse kahden yksityishenkilön välisestä luottosuhteesta.
Vertaislainan välittäjiä arvioidaan olevan Suomessa 10-20.

Koron muuttamiseen selvennys

Koron
muuttamista koskeviin kuluttajansuojalain säännöksiin esitetään
selvennyksiä. Kuluttajaluoton korko voisi muuttua vain viitekoron
muutosten mukaisesti ja edellyttäen, että koron muuttamisesta on sovittu
luottosopimuksessa. Luotonantajalla ei olisi siis luottosuhteen
kuluessa oikeutta muuttaa asiakkaalta perittävää lainan marginaalia tai
kokonaiskorkoa muilla perusteilla.

Käytännössä asuntoluottojen
korkoja ei nykyisinkään ole muutettu kuin viitekoron muutosten
mukaisesti, mutta sääntelyä on pidetty tältä osin epäselvänä. Samassa
yhteydessä selvennettäisiin se, että luotonantajalla on oikeus periä
asuntoluoton marginaali kokonaisuudessaan myös viitekoron ollessa
negatiivinen, jos luottosopimuksessa näin on sovittu.

Lisäksi
tiukennettaisiin kuluttajaluoton johdosta perittävien maksujen
muuttamista koskevia säännöksiä. Esimerkiksi velan lyhennyksestä
perittävän suoraveloitusmaksun korotus ei saisi olla suurempi kuin
luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäys suoraveloituksen
kustannuksissa.

Säännösehdotukset vertaislainoista sekä koron ja maksujen muuttamisesta ovat kansallisia eivätkä perustu direktiiviin.

Asuntolainoista ja vertaislainoista ehdotetaan uusia säännöksiä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments