Alihintainen vanhemman osakkeiden lunastus lapsen omistaessa loput osakkeet arvioidaan lahjaverotuksen mukaisesti

21.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:76

Lahjavero – Vastike – Osakeyhtiön omista osakkeistaan luopujaosakkaalle maksama lunastushinta – Käyvän arvon alittava hinta

A ja hänen poikansa B omistivat X Oy:n osakkeet puoliksi kumpikin.
Suunnitellussa sukupolvenvaihdoksessa oli tarkoitus siirtää osakeomistus
kokonaan B:lle siten, että yhtiö lunasti A:n omistamat osakkeet
kauppahinnalla, joka vastaa 75,1 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi A:n ja B:n välinen sukulaisuussuhde
huomioon ottaen, että B sai järjestelyssä lunastuksen alihintaisuutta
vastaavan edun, jota oli arvioitava perintö- ja lahjaverolain
perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että B ei saanut
osakkeiden lunastamisen johdosta veronalaista lahjaa, koska yhtiön
maksaman lunastushinnan määrä oli yli kolme neljännestä käyvästä
hinnasta. Ennakkoratkaisu.

Ks. myös KHO 13.2.1991 T 439

Vrt. KHO 2011:51

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments