Ulosoton sähköistä asiointia lisätään

28.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiakirjat voidaan toimittaa kansalaisen tai yrityksen asiointitilille, jos vastaanottaja on ottanut asiointitilin käyttöön.

Ulosoton sähköistä asiointia lisätään mahdollistamalla asiakirjojen
toimittaminen kansalaisille ja yrityksille sähköisesti nykyisen
postitoimituksen sijasta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa
ulosottomenettelyä asianosaisen oikeusturvaa vaarantamatta.
Ulosottomenettelyn uudistus tulee voimaan 1. kesäkuuta 2016.

Asiointitili on valtion tuottama sähköinen palvelu, jonka käytön
odotetaan lisääntyvän lähivuosina järjestelmän jatkokehittämisen myötä.
Julkisten palvelujen digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista.
Asiakirjojen sähköisen toimittamisen yleistyminen ja postilähetysten
väheneminen tuottaa myös merkittäviä kustannussäästöjä.

Jos asiakas ei halua asiakirjoja toimitettavan järjestelmän kautta, hän voi kieltää sen tekemällä ilmoituksen ulosottomiehelle.

Ulosmitatun
omaisuuden myynnin osalta lievennetään edellytyksiä, joilla
ulosottomies voi myydä omaisuuden internetissä avoimella huutokaupalla.
Lisäksi mahdollistetaan kolme myyntiyritystä nykyisten kahden sijasta.

Velan
vanhentumista koskevia säännöksiä täsmennetään. Ulosottohakemuksen
vireille tulo katkaisee pääsääntöisesti velan vanhentumisen.

 Ulosoton sähköistä asiointia lisätään

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments