Tuomioistuinten työtilastot vuodelta 2015 julkaistu

7.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä 492.393 asiaa, mikä on noin 1.900 asiaa enemmän kuin vuonna 2014. Rikosasioita saapui kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Oikeusministeriön julkaisussa on tietoa vuoden 2015
asiamääräkehityksestä tuomioistuimissa. Mukana on myös tilastoja
tuomioistuinten toimintaan vaikuttavista seikoista kuten
henkilötyövuosista.

Korkeimpaan oikeuteen saapui vuonna 2015 2 456 asiaa, mikä on noin 6
prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suurin osa saapuneista asioista oli
valituslupahakemuksia, joista 53 prosenttia koski siviiliasioita ja 47
prosenttia rikosasioita. Keskimääräinen käsittelyaika asiaratkaisuissa
oli 23 kk ja hylätyissä valituslupa-asioissa 5,2 kk.

Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen asioita saapui 4 329, yli sata asiaa enemmän kuin
edellisenä vuonna. 87 prosenttia asioista oli hallinto-oikeuksien
päätöksiä koskevia valituksia. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asioita
tavoitetta enemmän ja keskimääräinen käsittelyaika lyheni.

Hovioikeuksiin
saapui 9 810 asiaa, eli noin 370 asiaa edellisvuotta vähemmän. 62
prosenttia asioista oli rikosasioita. Keskimääräinen käsittelyaika oli
6,1 kuukautta.

Hallinto-oikeuksiin saapuneiden asioiden määrä, 20
138, laski noin kaksi prosenttia edellisvuodesta. Suurin asiaryhmä oli
sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat, 31 prosenttia. Keskimääräinen
käsittelyaika oli 8,5 kuukautta. Hallinto-oikeuksien päätöksistä noin 19
prosentissa on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, näistä noin 7
prosentissa korkein hallinto-oikeus on muuttanut hallinto-oikeuden
päätöstä.

Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä 492 393 asiaa, mikä on
noin 1900 asiaa enemmän kuin vuonna 2014. Rikosasioita saapui kaksi
prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös summaarisia asioita saapui
hieman edellisvuotta vähemmän. Riita-asioita tuli vireille yhtä paljon
kuin edellisvuonna. Sen sijaan hakemusasioiden määrät kasvoivat
edellisestä vuodesta. Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 4
kuukautta ja summaarisissa 2,7 kuukautta. Laajoissa riita-asioissa
keskimääräinen käsittelyaika oli 9,3 kuukautta.

Markkinaoikeuteen
saapui 905 asiaa, mikä on 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän.
Ratkaisuista 60 prosenttia koski julkisia hankintoja. Näissä
käsittelyaika oli keskimäärin 5,7 kuukautta. Myös vakuutusoikeuteen
saapuneiden asioiden, 6 069 kappaletta, määrä laski edellisvuodesta 10
prosenttia. Asiat käsiteltiin keskimäärin 13,3 kuukaudessa.
Työtuomioistuimeen saapuneiden asioiden määrä sen sijaan pysytteli
edellisvuoden tasolla 163 asiassa.

Tuomioistuinten työtilastot vuodelta 2015 julkaistu

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments