Ruotsin HD arvioi tekijänoikeuskiistaa taideteoksista otettujen valokuvien jakamisesta internetissä

8.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Wikimediassa julkaistut valokuvat taideteoksista loukkasivat tekijänoikeuksia huolimatta siitä, että valokuvia sinänsä saa ottaa julkisella paikalla. Mahdollisella taloudellisen hyödyn tavoittelemisella ei ollut merkitystä; Wikimedia oli tämän kiistänyt ja se on kaikille vapaasti käytössä oleva sivusto.

HD:n lehdistötiedotteesta:

Högsta domstolen har [4.4.] tagit ställning i en
rättslig fråga som har aktualiserats i en tvist mellan Wikimedia Sverige
och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS), som företräder skulptörer och
andra upphovsmän till konstverk. Domstolen fastslår att Wikimedia inte –
på det sätt som gäller vid fotografering – har rätt att via internet
överföra bilder av konstverk på allmän plats utan tillstånd från
upphovsmännen.

Wikimedia har en databas och webbplats med bilder av konstverk.
Konstverken finns på allmänna platser i Sverige. Allmänheten förser
databasen med foton av konstverken genom att ladda upp sina bilder.
Allmänheten har också fri tillgång till databasen. Syftet är att
databasen ska kunna användas av exempelvis allmänheten,
utbildningsväsendet och turistnäringen.

BUS har stämt Wikimedia vid Stockholms tingsrätt för intrång i
upphovsmännens ensamrätt enligt upphovsrättslagen att överföra bilder av
konstverken till allmänheten. Wikimedia har invänt att det handlar om
en tillåten användning av bilder. Tingsrätten har ställt frågor till
Högsta domstolen om innebörden av upphovsrättslagen på den här punkten.

I sitt svar uttalar Högsta domstolen att upphovsrättslagen
visserligen ger en möjlighet för envar att avbilda konstverk på allmän
plats, t ex genom fotografier, och att det även är tillåtet att sprida
icke-digitala avbildningar i begränsad omfattning. Det är annorlunda när
det handlar om en databas där konstverk görs tillgängliga för
allmänheten i obegränsad omfattning utan att upphovsmännen får
ersättning. En sådan databas kan antas ha ett kommersiellt värde som
inte är obetydligt. Domstolen fastslår att det är upphovsmännen som har
rätt att tillgodogöra sig detta värde. Det har ingen betydelse om
Wikimedia har ett kommersiellt syfte eller inte. Domstolens slutsats är
därför att Wikimedia inte med stöd av de regler som gäller vid
fotografering får förfoga över konstverken via sin webbplats utan
upphovsmännens tillstånd.

Lehdistötiedote, missä myös linkki koko tuomioon, löytyy täältä: Högsta domstolen avgör tvist om internetbilder av konstverk

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments