Muukalaispassista ei poistettu merkintää varmentamattomasta henkilöllisyydestä

27.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:54

Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Henkilöllisyyden varmistaminen – Luotettava selvitys henkilöllisyydestä

Irakin kansalainen A oli saanut oleskeluluvan Suomeen toissijaisen
suojelun tarpeen perusteella. Hänelle oli myönnetty muukalaispassi,
johon oli tehty ulkomaalaislain 136 §:n 5 momentissa tarkoitettu
merkintä siitä, että haltijan henkilöllisyyttä ei ollut pystytty
varmistamaan.

Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle
uutta muukalaispassia ilman mainittua merkintää. Maahanmuuttovirastolla
oli päätöstä tehtäessä ollut käytettävissään A:n esittämä irakilainen
henkilökortti, joka oli kuitenkin todettu väärennetyksi, sekä
irakilainen kansalaisuustodistus, jossa A:n syntymäaikamerkintänä oli
vain syntymävuosi. Maahanmuuttovirasto ei viimeksi mainitun
yksilöintitiedoiltaan puutteellisen asiakirjan perusteella ollut
pystynyt varmistamaan A:n henkilöllisyyttä. Kun käytettävissä ei ollut
muutakaan luotettavaa selvitystä A:n henkilöllisyydestä,
muukalaispassissa oli tullut olla merkintä siitä, että haltijan
henkilöllisyyttä ei ollut pystytty varmistamaan. Uuden muukalaispassin
antamiselle ei näin ollen ollut perusteita.

Hallinto-oikeuden
päätös, jolla Maahanmuuttoviraston päätös oli kumottu ja asia
palautettu virastolle uudelleen käsiteltäväksi, oli tämän vuoksi
kumottava ja Maahanmuuttoviraston päätös, jolla A:n hakemus oli hylätty,
saatettava voimaan.

KHO:2016:54

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments